practiceRussian.com Home
 

Дмитрий Хворостовский : Дороги

Back to list
Rate this song:


Lyrics Transliteration Translation

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Знать не можешь
Доли своей,
Может, крылья сложишь
Посреди степей.

Вьется пыль под сапогами
степями,
полями.
А кругом бушует пламя
Да пули свистят.

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Выстрел грянет,
Ворон кружит:
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит...

А дорога дальше мчится,
пылится,
клубится,
А кругом земля дымится
Чужая земля.

...

Край сосновый.
Солнце встает.
У крыльца родного
Мать сыночка ждет.
И бескрайними путями,
степями,
полями
Всё глядят вослед за нами
Родные глаза.

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Снег ли, ветер, -
Вспомним, друзья!
Нам дороги эти
Позабыть нельзя.

ekh, dorogi...
pyl da tuman,
kholoda, tryevogi
da styepnoy buryan.
znat nye mozhyesh
doli svoyey,
mozhyet, krylya slozhish
posryedi styepyey.

vyetsya pyl pod sapogami
styepyami,
polyami.
a krugom bushuyet plamya
da puli svistyat.

ekh, dorogi...
pyl da tuman,
kholoda, tryevogi
da styepnoy buryan.
vystryel gryanyet,
voron kruzhit
tvoy druzhok v buryanye
nyezhivoy lyezhit...

a doroga dalshye mchitsya,
pylitsya,
klubitsya,
a krugom zyemlya dymitsya
chuzhaya zyemlya.

...

kray sosnovyy.
solntsye vstayet.
u kryltsa rodnogo
mat synochka zhdyet.
i byeskraynimi putyami,
styepyami,
polyami
vsyo glyadyat voslyed za nami
rodnyye glaza.

ekh, dorogi...
pyl da tuman,
kholoda, tryevogi
da styepnoy buryan.
snyeg li, vyetyer,
vspomnim, druzya!
nam dorogi eti
pozabyt nyelzya. 


This site is tested on MS IE 7.0 and Firefox 3.0. If some features don't work before contacting me please update your browser.
PracticeRussian.com is not responsible for the content of external internet sites.