practiceRussian.com Home
 

Сплин : Прочь из моей головы

Back to list
Rate this song:


Lyrics Transliteration Translation

Прочь из моей головы!
Наугад в темноту, в середине концерта
Сквозь толпу, сквозь охрану, сквозь двери, сквозь парк
Чтоб чуть-чуть постоять над водой на мосту

Прочь из моей головы!
Здесь и так кавардак. Разбросав фотографии,
выбросив вещи, уничтожив улики.
Все диски отправив в мусорный бак.

Прочь из моей головы!
Твой новый бойфренд пробил все пароли,
Вскрыл все твои ящики, прочитал мои письма к тебе
Ни хуя себе! Ни хуя себе!

Прочь из моей головы!
Босиком, кувырком, с чемоданом в руке
Или без чемодана в руке - налегке, вдалеке
Пока я по тебе не проехал катком

Прочь из моей головы!
Над Москвой на метле, через тернии к звездам
С буквой "У" в левом верхнем углу,
В треугольнике равностороннем на заднем стекле

Прочь из моей головы!
Оборвав провода, спутав карты, фигуры сметая с доски,
Разбивая шлагбаумы на полном ходу,
Оставляя разрушенными города

Из моей головы,
Где сферой становится плоскость,
Где то горит феерверк, то тлеет свечка из воска,
Где музыка Баха смешалась с полотнами Босха
И не дружат между собой полушария мозга.

Где крутиться строчка, одна днем и ночью
"ВАЛИ ИЗ МОЕЙ ГОЛОВЫ ОЧЕНЬ СРОЧНО"
И вместе с собой забери о тебе мои мысли
Чтобы Богу не показалось,
что мы в этом мире слишком зависли.

Proch iz moyey golovy!
Naugad v tyemnotu, v syeryedinye kontsyerta
Skvoz tolpu, skvoz okhranu, skvoz dvyeri, skvoz park
Chtob chutchut postoyat nad vodoy na mostu

Proch iz moyey golovy!
Zdyes i tak kavardak. razbrosav fotografii,
Vybrosiv vyeshchi, unichtozhiv uliki.
Vsye diski otpraviv v musornyy bak.

Proch iz moyey golovy!
Tvoy novyy boyfryend probil vsye paroli,
Vskryl vsye tvoi yashchiki, prochital moi pisma k tyebye
Ni khuya syebye! ni khuya syebye!

Proch iz moyey golovy!
Bosikom, kuvyrkom, s chyemodanom v rukye
Ili byez chyemodana v rukye nalyegkye, vdalyekye
Poka ya po tyebye nye proyekhal katkom

Proch iz moyey golovy!
Nad moskvoy na myetlye, chyeryez tyernii k zvyezdam
S bukvoy u v lyevom vyerkhnyem uglu,
V tryeugolnikye ravnostoronnyem na zadnyem styeklye

Proch iz moyey golovy!
Oborvav provoda, sputav karty, figury smyetaya s doski,
Razbivaya shlagbaumy na polnom khodu,
Ostavlyaya razrushyennymi goroda

Iz moyey golovy,
Gdye sfyeroy stanovitsya ploskost,
Gdye to gorit fyeyervyerk, to tlyeyet svyechka iz voska,
Gdye muzyka bakha smyeshalas s polotnami boskha
I nye druzhat myezhdu soboy polushariya mozga.

Gdye krutitsya strochka, odna dnyem i nochyu
Vali iz moyey golovy ochyen srochno
I vmyestye s soboy zabyeri o tyebye moi mysli
Chtoby bogu nye pokazalos,
Chto my v etom mirye slishkom zavisli. 


This site is tested on MS IE 7.0 and Firefox 3.0. If some features don't work before contacting me please update your browser.
PracticeRussian.com is not responsible for the content of external internet sites.