practiceRussian.com Home
 

Виктор Цой и КИНО : Звезда по имени Солнце

Back to list
Rate this song:


Lyrics Transliteration Translation

Белый снег, серый лед,
На растрескавшейся земле.
Одеялом лоскутным на ней -
Город в дорожной петле.

А над городом плывут облака,
Закрывая небесный свет.
А над городом - желтый дым,
Городу две тысячи лет,
Прожитых под светом Звезды
По имени Солнце...

И две тысячи лет - война,
Война без особых причин.
Война - дело молодых,
Лекарство против морщин.

Красная, красная кровь
Через час уже просто земля,
Через два на ней цветы и трава,
Через три она снова жива
И согрета лучами Звезды
По имени Солнце...

И мы знаем, что так было всегда,
Что Судьбою больше любим,
Кто живет по законам другим
И кому умирать молодым.

Он не помнит слово "да" и слово "нет",
Он не помнит ни чинов, ни имен.
И способен дотянуться до звезд,
Не считая, что это сон,
И упасть, опаленным Зведой по имени Солнце

Byelyy snyeg, syeryy lyed,
Na rastryeskavshyeysya zyemlye.
Odyeyalom loskutnym na nyey
Gorod v dorozhnoy pyetlye.

A nad gorodom plyvut oblaka,
Zakryvaya nyebyesnyy svyet.
A nad gorodom zhyeltyy dym,
Gorodu dvye tysyachi lyet,
Prozhitykh pod svyetom zvyezdy
Po imyeni solntsye...

I dvye tysyachi lyet voyna,
Voyna byez osobykh prichin.
Voyna dyelo molodykh,
Lyekarstvo protiv morshchin.

Krasnaya, krasnaya krov
Chyeryez chas uzhye prosto zyemlya,
Chyeryez dva na nyey tsvyety i trava,
Chyeryez tri ona snova zhiva
I sogryeta luchami zvyezdy
Po imyeni solntsye...

I my znayem, chto tak bylo vsyegda,
Chto sudboyu bolshye lyubim,
Kto zhivyet po zakonam drugim
I komu umirat molodym.

On nye pomnit slovo da i slovo nyet,
On nye pomnit ni chinov, ni imyen.
I sposobyen dotyanutsya do zvyezd,
Nye schitaya, chto eto son,
I upast, opalyennym zvyedoy po imyeni solntsye 


This site is tested on MS IE 7.0 and Firefox 3.0. If some features don't work before contacting me please update your browser.
PracticeRussian.com is not responsible for the content of external internet sites.