practiceRussian.com Home
 

Виктор Цой и КИНО : Группа крови

Back to list
Rate this song:


Lyrics Transliteration Translation

Теплое место, но улицы ждут
Отпечатков наших ног.
Звездная пыль - на сапогах.
Мягкое кресло, клетчатый плед,
Не нажатый вовремя курок.
Солнечный день - в ослепительных снах.

Группа крови - на рукаве,
Мой порядковый номер - на рукаве,
Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне:
Не остаться в этой траве,
Не остаться в этой траве.
Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи!

И есть чем платить, но я не хочу
Победы любой ценой.
Я никому не хочу ставить ногу на грудь.
Я хотел бы остаться с тобой,
Просто остаться с тобой,
Но высокая в небе звезда зовет меня в путь.

Группа крови - на рукаве,
Мой порядковый номер - на рукаве,
Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне:
Не остаться в этой траве,
Не остаться в этой траве.
Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи!

Tyeploye myesto, no ulitsy zhdut
Otpyechatkov nashikh nog.
Zvyezdnaya pyl na sapogakh.
Myagkoye kryeslo, klyetchatyy plyed,
Nye nazhatyy vovryemya kurok.
Solnyechnyy dyen v oslyepityelnykh snakh.

Gruppa krovi na rukavye,
Moy poryadkovyy nomyer na rukavye,
Pozhyelay mnye udachi v boyu, pozhyelay mnye
Nye ostatsya v etoy travye,
Nye ostatsya v etoy travye.
Pozhyelay mnye udachi, pozhyelay mnye udachi!

I yest chyem platit, no ya nye khochu
Pobyedy lyuboy tsyenoy.
Ya nikomu nye khochu stavit nogu na grud.
Ya khotyel by ostatsya s toboy,
Prosto ostatsya s toboy,
No vysokaya v nyebye zvyezda zovyet myenya v put.

Gruppa krovi na rukavye,
Moy poryadkovyy nomyer na rukavye,
Pozhyelay mnye udachi v boyu, pozhyelay mnye
Nye ostatsya v etoy travye,
Nye ostatsya v etoy travye.
Pozhyelay mnye udachi, pozhyelay mnye udachi!  


This site is tested on MS IE 7.0 and Firefox 3.0. If some features don't work before contacting me please update your browser.
PracticeRussian.com is not responsible for the content of external internet sites.